top of page

MÖTEN / GLÄNTA

Inbjudan BioZ glänta copy 4.001.jpeg

Glänta

I BioZ kallar våra sammankomster och den nya infrastruktur vi bygger tillsammans för "Glänta". En glänta är en plats där ljuset kommer fram, där träd och kunskapsgrenar har olika former och det finns utrymme att sträcka ut sig i gräset, vila i tanken, titta på trädkronorna, samskapa och inspireras av det absolut senaste vad gäller klimatförändringar, biologisk mångfald och tech.

Välkomna till den första workshopen, eller "gläntan", med BioZ inom det EU-finansierade projektet "Smart markanvändning för hållbar tillväxt". Under dagen kommer vi att presentera våra idéer för hur markanvändningen i regionen ska kunna bli "smartare", både med avseende på användningen av data och ny teknik, men också på hur den ska kunna producera biomassa för bioekonomin samtidigt som den levererar olika ekosystemtjänster och förutsättningar för biologisk mångfald. Det ultimata målet är en ökad grön tillväxt i regionen baserad på lokal forskning och innovation. 

Fredagen den 15 oktober ses vi på Mittuniversitetet klockan 09-15 alternativt kan du delta via Zoom.

Workshopen riktar sig till alla aktörer inom länets markanvändning, t.ex., skogsbruk, jordbruk, besöksnäring, förvaltning av naturmiljöer och renbete, men även till aktörer inom tech, innovation och företagande. Utöver att vara späckad med information och olika tankar och perspektiv, kommer workshopen att ha en direkt inverkan på hur ett framtida, större, projekt utformas.

.

Vi kommer under dagen dela med oss av våra upptäckter vi gjort under de senaste 6 månaderna för att lära, reflektera tillsammans och få feedback. Därefter mingel för de som har lust och tid att stanna kvar.  Det blir en vegetarisk lunch och har du mer speciella behov skriv det i din anmälan. 

Anmäl dig här

bottom of page