top of page

SKOGEN

Hur kan vi på bästa sätt ta hand om skogen med den nya data och de nya metoder som blir tillgängliga? Jämtland har landets näst största virkesförråd och den näst största årliga tillväxten. Hela 70% av länets areal utgörs av skog, varav majoriteten är produktionsskog. Under många år har granplanteringar varit det mest lönsamma sättet att få avkastning i skogen i ett 100 årsperspektiv. Idag, med klimatförändringar och extremväder, står vi inför helt nya utmaningar där monokulturer utgör en större risk för torka, brand och vind. Vilka arter kan vi plantera? Hur ska vi sköta skogen? Avverka? Och hur kommer man som skogsägare kunna förvalta skogen för att säkerställa förutsättningar för den biologiska mångfalden? Vilka produkter kan vi utveckla som möjliggör att skogen fortfarande kan uppta koldioxid? Det finns många obesvarade frågor. Mer forskning, hållbar affärsutveckling samt innovationer på biomassa och restprodukter är en del av lösningen.

DSC_0323.JPG
_1140754.RW2
DSC_0021.JPG
DSC_0293.JPG
DSC_0051.JPG

Fotograf Paul Van den Brink 

bottom of page