top of page

JORDEN

Klimatet förändras och det är högst troligt att det kommer att bli varmare i Jämtland. Idag är jordbruket framförallt präglat av vallodling för foder och betesdrift och så har det sett ut även historiskt. Kommer det se ut så även framöver? Troligtvis - men finns det andra saker vi kan göra av gräs som har högre värde? Och finns det andra grödor och produktionsmetoder som kan växa fram parallellt? Finns det poänger med att integrera skogen och jordbruket i en högre utsträckning, för att diversifiera produktportföljen, öka resiliensen och skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden? Utöver att erbjuda möjligheter för innovation och företagande bidrar jordbruket i länet till det nationella målet om ha en högre självförsörjande grad. Dessutom finns en regional matkultur att värna. Det finns mycket som är spännande med jorden.

DSC_0241.JPG
_1140754.RW2
DSC_0053.JPG
bottom of page