top of page

FJÄLLET

Fjället är en plats som uppskattas av många. Klimatförändringar med temperaturväxlingar har stor betydelse för djur och växtliv, den biologiska mångfalden. Variationer i snödjup med snabba temperaturförändringar skapar nya utmaningar för rennäringen. Ökat antal besökare ställer nya kunskapskrav på hur den nuvarande och framtida förvaltningen av fjället samt hur både privata och offentliga aktörer kan samarbeta. 

DSC_0378 (2).JPG
DSC_0008.JPG
DSC_0002.JPG
bottom of page